קבוצת קרגל

איכות ותקנים

המערכות של קרגל אריזות עומדות בדרישות התקנים הבאים:

מערכת ניהול איכות ISO 22000

ISO 9001:2008 מערכת ניהול איכות

HACCP Certification

 BRC תקן

 

אחריות סביבתית
מצויינות טכנולוגית
מעורבות קהילתית
צור קשר
אתר נגיש
עיצוב