קבוצת קרגל

ארגז נשיאה מדיקט

עם תאי הפרדה להגנה מכאנית לרכיבים.
ארגז נשיאה מדיקט (הגדל)
הדפס
אחריות סביבתית
מצויינות טכנולוגית
מעורבות קהילתית
צור קשר
אתר נגיש
עיצוב