קבוצת קרגל

אריזות לחקלאות

חברת מיכלי טריפלקס מייצרת מגוון אריזות לחקלאות.

אריזות צובר מקרטון תלת גלי, לשינוע משקלים כבדים, עד 1,200 ק"ג, הניתנות לאחסון עד

6 קומות זו מעל זו.

אריזות הצובר מיועדות לאחסון ושינוע של אבטיחים, דלעת, בטטות, הדרים וכדומה.

כמו כן מייצרת החברה מגוון אריזות לפרחים, לשינוע ואחסון בקירור.

 

 

אריזת צובר לאבטיחים מקרטון תלת גלי.

אריזת צובר לאבטיחים מקרטון תלת גלי.

אריזות הצובר לאבטיחים ניתנות לאחסון עד 6 קומות זו מעל זו.

אריזות הצובר לאבטיחים ניתנות לאחסון עד 6 קומות זו מעל זו.

האריזות מיועדות לאיסוף בשדה ולשינוע לשוק

האריזות מיועדות לאיסוף בשדה ולשינוע לשוק

אריזה לאחסון פרחים במצב אנכי

אריזה לאחסון פרחים במצב אנכי

אריזה לפרחים לאחסון אופקי

אריזה לפרחים לאחסון אופקי

אחריות סביבתית
מצויינות טכנולוגית
מעורבות קהילתית
צור קשר
אתר נגיש
עיצוב